Sloopwerkzaamheden

Door gebruik te maken van de sorteergrijper kunnen we diverse sloopwerkzaamheden uitvoeren.